1. Şəhər 1 saylı tam  orta məktəb Ünvan: M. Qəribov küçəsi 1

2. Şəhər 2 saylı tam  orta məktəb Ünvan: İ. Qutqaşenli küçəsi

3. Şəhər 3 saylı tam  orta məktəb Ünvan: İ. Qutqaşenli küçəsi

4. Şəhər 4 saylı tam  orta məktəb Ünvan: F. Rəhimov küçəsi

5. Şəhər 5 saylı tam  orta məktəb Ünvan: İ. Qutqaşenli küçəsi

6. Həmzəlli kənd  tam orta məktəb


7. Tikanlı  kənd tam orta məktəb


8. Qəmərvan kənd  tam orta məktəb


9. Bum  qəsəbə tam orta məktəb


10. Xırxatala  kənd tam orta məktəb


11. Mıxlıqovaq kənd  tam orta məktəb


12. Mirzəbəyli kənd  tam orta məktəb


13. Nic qəsəbə  1 nömrəli  orta məktəb


14. Nic qəsəbə 2 nömrəli  orta məktəb


15. Nic  qəsəbə 3 nömrəli  orta məktəb


16. Nic qəsəbə 5 nömrəli  orta məktəb


17. Quşlar kənd  tam orta məktəb


18. Dızaxlı  kənd  tam orta məktəb


19. Kürd kənd   tam orta məktəb


20. Hacallı  kənd  tam orta məktəb


21. Bayramkoxa kənd  tam orta məktəb


22. Böyük Əmili kənd  tam orta məktəb


23. Yenikənd  kənd tam orta məktəb


24. Bılıx  kənd  tam orta məktəb


25. Çuxur Qəbələ kənd tam orta məktəb


26. Zalam kənd  tam orta məktəb


27. Məlikli  kənd orta məktəb


28. Əmirvan  kənd  orta məktəb


29. Soltannuxa kənd  orta məktəb


30. Böyük Pirəlli kənd  tam orta məktəb


31. Zarağan kənd  1 nömrəli  orta məktəb


32. Zarağan  kənd 2 nömrəli  orta məktəb


33. Aydınqışlaq kənd  tam  orta məktəb


34. Nohurqışlaq  kənd  tam orta məktəb


35. Vəndam qəsəbə  1 nömrəli  orta məktəb


36. Vəndam qəsəbə 2 nömrəli  orta məktəb


37. Vəndam qəsəbə 3 nömrəli  orta məktəb


38. Bunud  kənd tam orta məktəb


39. Kiçik Pirəlli kənd  tam orta məktəb


40. Abrıx kənd  tam orta məktəb


41. Daşlıca kənd  tam orta məktəb


42. Çarxana  kənd tam orta məktəb


43. Məmmədağalı  kənd tam orta məktəb


44. Kötüklü  kənd tam orta məktəb


45. Kiçik Əmili  kənd  tam orta məktəb


46. Laza kənd  ümumi orta məktəb